Mobiele persoonsalarmering

Stel, u bent aan het wandelen in het bos of het park en u wordt niet lekker of u valt. Er is niemand in uw directe omgeving. Of u bent bestolen van uw geld en sleutels. U bent in nood en heeft hulp nodig, wat dan? Mobiele alarmering zorgt ervoor dat u kunt rekenen op direct beschikbare professionele hulp.

Mobiele alarmering staat voor zekerheid als u in huis en buitenshuis onverwachts hulp nodig heeft. Naar buiten, vrij bewegen, fietsen, wandelen, sporten, op vakantie, dat wil iedereen, zo lang mogelijk! Maar wat nu als de omstandigheden veranderen of dat (tijdelijk) niet toelaten? Kunt u diegene die u nodig heeft dag en nacht bereiken? Hoe regelt u snel hulp?

Het klantenportaal dat de dienstverlening ondersteunt is bedoeld voor de gebruiker zelf, zijn familie, alarmopvolgers of zorgverleners. Zij kunnen inloggen via een beveiligde internetverbinding en komen dan op de persoonlijke pagina’s van de gebruiker. In het klantenportaal kun je in één oogopslag de huidige status van de verschillende alarmeringen zien. Er zit een interactieve kaart in met daarop de huidige positie en belangrijke locaties. Ook kan de historie van de alarmeringen, de batterijstatus van het mobiele apparaatje en de basisgegevens worden bekeken en gewijzigd worden.

Mensen met dementie hebben vaak drang om naar buiten te gaan. Met het mobiele apparaatje is dit mogelijk omdat ze altijd en overal vindbaar zijn. Ook kan er een veilige zone ingesteld worden om de woning, de wijk, tot de dijk. Als deze wordt verlaten zal er automatisch gealarmeerd worden met een gesproken bericht. Hierin wordt verteld dat de veilige zone is verlaten en waar precies. Ook kunnen de contactpersonen altijd in het klantportaal zien waar de gebruiker is.

U ontvangt een alarmapparaat in bruikleen. Het kopen van het alarmapparaat behoort tevens tot de mogelijkheden. Hebt u hulp nodig, dan drukt u simpelweg op de noodknop van het alarmapparaat.

Uw persoonlijke en (eerstelijns) medische gegevens worden (beveiligd) opgeslagen in de databank van de alarmcentrale, zodat men bij een alarmmelding direct uw gegevens bij de hand heeft. Hierin kunt u gegevens opnemen die in geval van nood van belang zijn. Denk hierbij aan (chronische) ziekten, medicijngebruik, allergieën, gegevens van contactpersonen, huisarts en mogelijk thuiszorgorganisatie.

Bij het gebruik van de noodknop op het alarmapparaat wordt direct verbinding gemaakt de alarmcentrale. Binnen enkele seconden kunt u spreken met een medewerker van de alarmcentrale. Deze ziet wíe u bent, wáár u zich bevindt en heeft, uitsluitend tijdens de alarmmelding, toegang tot uw persoonlijk dossier. In dit dossier heeft u uw belangrijke (medische) gegevens opgenomen.

Aan de hand van het gesprek tussen u en de medewerker van de alarmcentrale, beoordeelt deze de situatie en schakelt zo nodig direct (mantel- of medische) hulpdiensten in. Deze hulpdiensten worden door de medewerker van de alarmcentrale geïnformeerd over de gegevens die van belang zijn, zodat deze hulpdiensten bij aankomst direct gericht kunnen handelen.

U ontvangt een alarmapparaat in bruikleen. Het kopen van het alarmapparaat behoort tevens tot de mogelijkheden. Hebt u hulp nodig, dan drukt u simpelweg op de noodknop van het alarmapparaat.

Nadat u op de noodknop van het apparaat hebt gedrukt, wordt er automatisch contact opgenomen met bijvoorbeeld familieleden, buren of een goede vriend via hun telefoon. Zij krijgen een gesproken boodschap inclusief de positie door. Vervolgens kunt u met elkaar spreken. Het aantal alarmopvolgers zijn er minimaal drie. Deze personen moeten in het bezit zijn van een sleutel van uw woning, 24 uur bereikbaar en binnen 30 minuten bij u kunnen zijn. Eerst wordt contactpersoon 1 gebeld, bij geen gehoor contactpersoon 2, vervolgens contactpersoon 3.